Тараз теміржол көлік және

коммуникация колледжі 

Колледж миссиясы: Индустриалды-инновациялық дамуға сұранысты ескере отырып, теміржол кәсіпорындары үшін жоғары жеке қасиеттерге ие, жоғары деңгейлі теориялық және практикалық дағдылары бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау

Бегущая строка текста в HTMLТараз теміржол көлік және коммуникация колледжінде білім ал. Сен өкінбейсің!!! Получай знания в Таразском колледже железнодорожного транспорта и коммуникаций. Ты не пожалеешь!!!

Біздің жетістіктеріміз

1. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Заңдарымен толықтырылды

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292 қаулысына сәйкес «Тиісті білім деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы

3. «Мұғалімдердің және оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі № 338 бұйрығы

4. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы №87 «бұйрыққа өзгерістер енгізу туралы», Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі №212 «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы»  бұйрығы

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 «Тиісті типтегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін, оның ішінде балаларға қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының үлгі ережелерін бекіту туралы» қаулысы

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың типтік ережелерін бекіту туралы» қаулысы, ҚР Үкіметінің 12.05.2016 № 288 қаулысымен

7. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді ұйымдастыруда құжаттарды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 мамырдағы № 599 қаулысы

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 «Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қалпына келтіру ережесін бекіту туралы» бұйрығы, ҚР Білім және ғылым министрінің 05.10.2015 № 591 бұйрығымен толықтырылған

9. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы

10. « Кәсіптік техникалық білім және кәсіптік мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы » Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72   бұйрығы

11. «Техникалық және кәсіптік білім беру саласындағы үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 72 бұйрығымен

12. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 тамыздағы № 531 бұйрығымен толықтырылды

13. «Білім алушылардың үлгерімін, аралық және қорытынды аттестациясын үздіксіз бақылаудың үлгілік ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы, ҚР Білім және ғылым министрінің 13.05.2016жылғы  № 318 бұйрығымен толықтырылған

14. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 «Әлеуметтік көмек алатын азаматтарға әлеуметтік көмек көрсетудің мөлшерін, көздерін, түрлерін және ережелерін бекіту туралы» қаулысы

15. «Білім беру ұйымдарындағы студенттерге мемлекеттік стипендия тағайындау, төлеу және олардың мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 116 қаулысы

16. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 79 бұйрығымен толықтырылған «Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кәсіптеріне (мамандықтарына) кәсіптік дайындық және біліктілік деңгейін бағалау ережесін бекіту туралы» 2012 жылғы 18 маусымдағы № 281 бұйрығы

17. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 93 « Білім беру қызметтерін көрсетуге арналған типтік келісім-шарт және кәсіптік практика үшін типтік келісімшарт нысандарын бекіту туралы » бұйрығы

18. «Білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызметкерлерді аттестаттаудан өткізу ережелері мен шарттарын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында қызмет ететін мұғалімдер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттау ережелері мен шарттарын бекіту туралы » Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы.  «Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыру»